2018 Komatsu HD605-8

Year : 2018
Weight Class : 70 Ton
Type : Rigid Frame Truck
Working Hours : 9352
Manufacturer : Komatsu
EPA Tag : EPA
Model : HD605-8

Description :