2021 Komatsu HD605-8E0

Year : 2021
Weight Class : 70 Ton
Type : Rigid Frame Truck
Working Hours : 2350
Manufacturer : Komatsu
EPA Tag : EPA
Model : HD605-8

Description :